X 战警 - 音效专辑

原文: X-Men

 • 文件总数: 83 下载: 37
专辑分类:
 • 各平台游戏抽取音频(来自国外) : 街机
筛选
音频长度(秒) - 确定 文件大小(K) - 确定
格式
 • wav(83)
声道
 • 单声道(28)
 • 立体声(55)
比特率(kbps)
 • ≥ 32(83)
 • ≥ 64(83)
 • ≥ 128(83)
 • ≥ 352(83)
采样率(KHZ)
 • ≥ 22(83)
 • ≥ 44(55)
目录
所有的声音 55 常见的球员音频 28
批量下载
打包下载