SNK vs. 卡普空: SVC 混乱 - 音效专辑

原文: SNK vs. Capcom: SVC Chaos

  • 文件总数: 1643 下载: 69
专辑分类:
  • 各平台游戏抽取音频(来自国外) : 街机
筛选
音频长度(秒) - 确定 文件大小(K) - 确定
格式
  • wav(1643)
声道
  • 单声道(1643)
比特率(kbps)
  • ≥ 32(1643)
  • ≥ 64(1643)
  • ≥ 128(1643)
  • ≥ 352(1643)
采样率(KHZ)
  • ≥ 22(1643)
目录
人物 的声音 2k 杂项 109
批量下载
打包下载