JSRF: 喷气机无线电设备的未来(Xbox) - 音效专辑

原文: JSRF: Jet Set Radio Future (Xbox)

  • 文件总数: 192 下载: 3
专辑分类:
筛选
音频长度(秒) - 确定 文件大小(K) - 确定
格式
  • wav(192)
声道
  • 单声道(192)
比特率(kbps)
  • ≥ 32(192)
  • ≥ 64(192)
  • ≥ 128(192)
  • ≥ 352(192)
采样率(KHZ)
  • ≥ 22(192)
目录
节拍 24 组合 24 玉米 24 多维数据集 24 五香 24
口香糖 24 节奏照明 24 溜溜球 24
批量下载
打包下载