Mario 力量网球 - 音效专辑

原文: Mario Power Tennis

  • 文件总数: 556 下载: 38
专辑分类:
  • 各平台游戏抽取音频(来自国外) : GameCube
筛选
音频长度(秒) - 确定 文件大小(K) - 确定
格式
  • wav(556)
声道
  • 立体声(556)
比特率(kbps)
  • ≥ 32(556)
  • ≥ 64(556)
  • ≥ 128(556)
  • ≥ 352(556)
采样率(KHZ)
  • ≥ 22(556)
  • ≥ 44(556)
目录
耀西的声音 31 嘘的声音 31 黛西的声音 31 金刚的声音 31 桃子的声音 31
Waluigi 的声音 31 鲍泽 Jr."s 的声音 31 鲍泽的声音 31 香港老爹的声音 31 飞的家伙的声音 31
路易吉的声音 31 马里奥的声音 31 珀泰食人鱼的声音 31 害羞的家伙的声音 31 瓦里奥的声音 31
摇摆的声音 31 Koopa Paratroopa 的声音 30 Koopa 货品的声音 30
批量下载
打包下载