Tibarn 主题1(Tibarn Theme 1)

 • 暂停 
  Tibarn 主题1(Tibarn Theme 1)
  (私)
  02:32 高品质 3
    02:32  
  WAV(18M) 收藏
 • 火炎之纹章: 光辉的路径 - 音效专辑

  原文: Fire Emblem: Path of Radiance

  • 文件总数: 23 下载: 34
  专辑分类:
  • 各平台游戏抽取音频(来自国外) : GameCube
  筛选
  现场音乐   x
  音频长度(秒) - 确定 文件大小(K) - 确定
  格式
  • wav(9)
  声道
  • 立体声(9)
  比特率(kbps)
  • ≥ 32(9)
  • ≥ 64(9)
  • ≥ 128(9)
  • ≥ 352(9)
  采样率(KHZ)
  • ≥ 22(9)
  • ≥ 44(1)
  目录 上级↑
  现场音乐 9 战斗时的音乐 8 声音 5 其他 1
  批量下载
  打包下载