sfx 汽车碰撞_3(sfx_car_impact_3)

 • 暂停 
  sfx 汽车碰撞_3(sfx_car_impact_3)
  (私)
  00:01 标准品质 8
    00:01  
  WAV(16K) 收藏
 • 沥青8: 机载 - 音效专辑

  原文: Asphalt 8: Airborne

  • 文件总数: 450 下载: 422
  专辑分类:
  • 各平台游戏抽取音频(来自国外) : 手机
  筛选
  音频长度(秒) - 确定 文件大小(K) - 确定
  格式
  • wav(450)
  声道
  • 单声道(341)
  • 立体声(109)
  比特率(kbps)
  • ≥ 32(450)
  • ≥ 64(450)
  • ≥ 128(446)
  • ≥ 352(15)
  采样率(KHZ)
  • ≥ 22(450)
  • ≥ 44(6)
  批量下载
  打包下载